podejrzenie o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem